Przejdź do treści

WYMIANA POLSKO-NIEMIECKA Z ERFTGYMNASIUM W BERGHEIM

Wymiana szkolna z Erftgymnasium w Bergheim (www.erftgymnasium.de) to projekt realizowany z sukcesem przez naszą szkołę od 2002 roku.

Przedsięwzięcie to przebiega jednoetapowo poprzez przyjazd grupy niemieckich uczniów do Polski we wrześniu lub październiku danego roku i naszą rewizytę w roku następnym również we wrześniu lub październiku;

 • w wymianie biorą udział uczniowie, którzy dobrze posługują się językiem angielskim i chcą rozwijać swoje umiejętności komunikowania się w języku niemieckim. Od uczniów oczekujemy także aktywnej pracy w organizacjach szkolnych, gotowości do wspierania pracy organizatorów wymiany(współredagowanie programu, szukanie sponsorów, przygotowywanie ankiet, sporządzanie list, sprawozdań, kroniki, itp.);
 • zarówno nauczyciele jak i uczniowie biorący udział w wymianie goszczą przez tydzień w domach swoich partnerów z wymiany;
 • wszyscy biorą udział w programie przygotowanym wcześniej przez koordynatorów wymiany we współpracy z dyrekcją i innymi nauczycielami obydwu szkół.
 • stałymi punktami programu w Polsce są: Kraków ,Wieliczka, Muzeum Auschwitz w Oświęcimiu, Bielsko-Biała, w Niemczech: Kolonia, Bonn, Dom Konrada Adenauera w Röhndorf, stacja radiowo-telewizyjna WDR udział w zajęciach lekcyjnych;
 • projekt ten jest finansowany przez rodziców naszych uczniów, fundację „Polsko- Niemiecka Współpraca Młodzieży" z siedzibą w Warszawie i Deutsch-Polnisches Jugendwerk z siedzibą w Poczdamie, władze samorządowe oraz sponsorów a w szczególności przez firmę „KLINGSPOR" z Kóz;
 • celem nadrzędnym wymiany jest obok treningu językowego, zmiana nastawienia wobec siebie młodego pokolenia Niemców i Polaków, zburzenie istniejących stereotypów i uprzedzeń, wytworzenie poczucia wspólnoty celów i zadań , jakie stoją przed Polską i Niemcami w Zjednoczonej Europie;
 • koordynatorami wymiany są; ze strony polskiej p. Agata Sojka-Marek, ze strony niemieckiej p. Oliver Grossmann;
 • zainteresowanych wymianą prosimy o zgłaszanie się do nauczycieli języka niemieckiego w naszym LO.

Artykuły

paź
2
2023
Wymiana polsko-niemiecka, 04.09-11.09.2023

To była wyjątkowa wizyta. Już w dzień rozpoczęcia nowego roku szkolnego powitaliśmy w murach naszego liceum 19 uczniów i 4 nauczycieli opiekunów z dwóch zaprzyjaźnionych niemieckich szkół: Erftgymnasium w Bergheim i Silverberg-Gymnasium w Bedburgu. 

lis
3
2022
20-lecie wymiany szkolnej

W dn. 18.10-25.10.22 grupa 15 uczniów naszego liceum  wraz z p. Agatą Sojką-Marek, Anną Fejdych i Katarzyną Kasiubą świętowała w Niemczech 20-lecie wymiany szkolnej między LO im.K.K.Baczyńskiego a Erftgymnasium w Bergheim. Zostaliśmy uroczyście powitani w murach naszej partnerskiej szkoły przez z-cę burmistrza miasta Bergheim, dyrektora szkoły, p. Anette Rabeler,  niemieckich  uczniów – uczestników wymiany i ich rodziców.

paź
26
2022
Wymiany ciąg dalszy

I nadszedł czas pożegnań…😢
Najpierw podsumowanie tygodniowego pobytu w Niemczech projektem plastycznym 🎨, którego efekty widać na zdjęciach. Brawo za kreatywność!🥟🧵🍾
Później uroczystość oficjalna i wystąpienia dyrektora szkoły w Bedburgu, burmistrza tego miasta, attache konsulatu generalnego w Kolonii, koordynatorów wymiany i uczniów.

mar
8
2021
Wymiana 2020

We wrześniu 2020 roku mieliśmy wylądować na lotnisku w Kolonii i udać się do Bergheim, gdzie ma swoją siedzibę ERFTGYMNASIUM, szkoła, z którą od 2002 roku prowadzimy  szkolną wymianę uczniowską.

wrz
19
2019
ERFTGYMNASIUM Z BERGHEIM Z WIZYTĄ W KOZACH

Erftgymnasium z Bergheim z wizytą w Kozach, czyli spotkań polsko-niemieckich   ciąg dalszy…

W ubiegłą środę, 11 września, bardzo emocjonalnie pożegnaliśmy grupę gimnazjalistów z zaprzyjaźnionej szkoły w Bergheim. Były łzy, uściski i obietnice, że nawet jako absolwenci naszej szkoły, tegoroczni maturzyści polecą z nami za rok z rewizytą do Niemiec.Czyli program i założenia projektu wymiany udały się! 

lis
13
2017
O WYMIANIE SŁÓW I ZDJĘĆ JESZCZE KILKA…

To było dokładnie dwa miesiące temu :

 1. Co? – projekt wymiany polsko-niemieckiej  pod patronatem  i dzięki finansowemu wsparciu. organizacji  „Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży”.
 2. Jaki? – jubileuszowy,  to już „15 lat razem”.
 3. Dla kogo- – dla uczniów koziańskiego liceum i uczniów Erftgymnasium w Bergheim.
 4. Gdzie: Kozy, Bielsko-Biała, Kraków, Katowice, Oświęcim.
 5. Po co –  żeby się spotkać , porozmawiać, zrozumieć, świętować.
paź
15
2016
WYMIANA POLSKO-NIEMIECKA 2016 CD.

Ponad miesiąc temu wróciliśmy z zaprzyjaźnionego gimnazjum w Bergheim, ale prace nad podsumowaniem tego projektu ciągle trwają. Właśnie przesłaliśmy sprawozdanie z wymiany do Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży, organizacji wspierającej nasz projekt merytorycznie i finansowo. 

wrz
26
2016
WYMIANA POLSKO-NIEMIECKA 2016

W dniach 7-14.09 już po raz 15 odbyła się wymiana szkolna z Erftgymnasium z Bergheim, wzięło w niej udział 19 uczniów naszej szkoły. Do Niemiec dotarliśmy oczywiście samolotem – dla wielu był to pierwszy lot. W czasie tego tygodnia mieszkaliśmy w domach naszych niemieckich partnerów, którzy chcieli pokazać nam jak najwięcej.