Samorząd uczniowski

Regulamin Samorządu Uczniowskiego

Postanowienia ogólne

  1.  Samorząd Uczniowski zwany dalej „Samorządem” jest prawnym     organem szkoły.
  2.  Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły.
  3.  Regulamin Samorządu nie może być sprzeczny ze statutem szkoły i innymi aktami prawnymi.
  4.  Organy Samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.
  5.  Regulamin Samorządu uchwala Walne Zgromadzenie Samorządu Uczniowskiego.

 Struktury Samorządu Uczniowskiego

Zebranie Samorządu Uczniowskiego

Publikacja:
Roma Bulanda-Frączkiewicz

W czwartek 30 kwietnia odbyło się zdalne posiedzenie Samorządu Uczniowskiego, na którym omówiono plan pracy na kolejne tygodnie. Przedyskutowano propozycje zmian w regulaminie SU, zaplanowano akcje integrujące naszą społeczność szkolną zmuszoną przez epidemię do pracy w domu.

Autor