CELE I ZASADY DZIAŁALNOŚCI SKKT PTTK „TRZYCATEK”

Celem Szkolnego Koła Krajoznawczo-Turystycznego jest organizacja podstawowej działalności turystycznej i krajoznawczej wśród uczniów LO im. K.K. Baczyńskiego w Kozach a w szczególności:

 • umożliwianie zainteresowanym uczniom zrzeszenia się w PTTK i korzystania w pierwszej kolejności z wszystkich form działalności Towarzystwa,
 •  szerzenie kultury turystyki, wykorzystując poznawcze, wypoczynkowe walory wędrownictwa,
 •  krzewienie zamiłowań krajoznawczych i umiejętności turystycznych,
 •  stwarzanie warunków ułatwiających członkom PTTK wędrowanie i działalność krajoznawczą,
 •  upowszechnianie systemu odznak służących rozwojowi zainteresowań krajoznawczo-turystycznych członków PTTK,
 •  integracja osób preferujących podobny styl spędzania wolnego czasu,
 •  propagowanie aktywnych form wypoczynku,
 •  zdobywanie umiejętności i wiedzy przez udział w różnego rodzaju formach wycieczek.

Koło działa zgodnie z wewnętrznym regulaminem PTTK (załącznik do uchwały ZG PTTK nr 83\XV\2002), minimalnie może liczyć 10 członków opłacających regularnie  składki ustalane corocznie przez ZG PTTK. W działalności Koła mogą brać udział osoby nie zrzeszone – z zastrzeżeniem , że nie korzystają z ulg przysługujących członkom PTTK.
Koło posiada swoje władze : Zarząd Koła i Komisja Rewizyjna (czas i sposób wyborów określa regulamin PTTK). Koło posiada swojego opiekuna, koordynuje on działania Koła i czuwa nad jego właściwym funkcjonowaniem. Funkcję tę obecnie pełni: pan Miłosz Zelek.


REGULAMIN UCZESTNICTWA W WYCIECZKACH PTTK

 • Podczas wycieczki stosujemy się do poleceń nauczycieli /opiekunów.
 • Nie oddalamy się od grupy.
 • Obowiązkowo bierzemy udział we wszystkich przewidzianych punktach programu.
 • Podczas wycieczki nie wolno: pić alkoholu, palić papierosów, zażywać wszelkich używek…
 • Cisza nocna obowiązuje w miejscu zakwaterowania od godziny 22.00 do godziny 7.00 następnego dnia.
 • Zachowujemy się kulturalnie.
 • Dbamy o czystość w pokojach , środkach transportu…
 • Nie niszczymy mienia.
 • Za przekroczenia obowiązują kary udzielone przez nauczyciela/ opiekuna w trakcie trwania wycieczki (np. zakaz oddalania się od grupy) oraz kary przewidziane przez Statut Szkoły (upomnienie wychowawcy, nagana wychowawcy, nagana dyrektora szkoły, odpowiedzialność materialna za wyrządzone szkody, zawieszenie w prawach ucznia, skreślenie z listy uczniów szkoły).
 • W razie nagannego zachowania się uczestników wycieczki, wycieczka może zostać wcześniej zakończona z powiadomieniem Rodziców.

Przyjęcie zasad powyższego regulaminu poświadczam własnoręcznym podpisem.


JESIEŃ WOKÓŁ HROBACZEJ

Publikacja:
Roma Bulanda-Frączkiewicz

Wyjścia Koła PTT LO Baczyńskiego w pierwszym semestrze nazwaliśmy „Jesień wokół Hrobaczej”. Dzisiaj przeszliśmy pierwszą z trzech planowanych tras. Ruszyliśmy od końca ulicy Beskidzkiej drogą przeciwpożarową do bunkra nad Małymi Kozami, później dotarliśmy do remontowanego amfiteatru w Lipniku (prace trwały pełną parą), żeby po pokonaniu stromego wąwozu dojść do niebieskiego szlaku biegnącego ostro na Gaiki. Przy podejściu na krótko zatrzymaliśmy się przy źródełku Pyszne (Michał sprawdził i potwierdził, że zasługuje na tą nazwę).

Autor

BIAŁO/CZERWONE WĘDROWANIE 2019

Publikacja:
Roma Bulanda-Frączkiewicz

Mieliśmy okazję uczestniczyć dzisiaj w dwóch projektach: pierwszym było „biało/czerwone wędrowanie” z PTT, a drugim pokonanie kolejnego etapu Małego Szlaku Beskidzkiego. Trasa: Rzyki Jagódki- Schronisko PTTK pod Groniem Jana Pawła II- Leskowiec- Rozejście szlaków pod Smrekowicą- Rzyki Praciaki (3:45 h 10.8 km) nie była wymagająca, ale topniejący śnieg- z jednej strony sprawiał radość, a z drugiej przemoczył nam buty (do tego stopnia, ze niektórzy zrezygnowali ze skarpet).

Autor

POCZĄTEK MSB

Publikacja:
Roma Bulanda-Frączkiewicz

Wczorajszy dzień zachęcał do wędrówek. Grupa członków Szkolnego Koła Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego ruszyła na pierwsze wyjście w tym roku/sezonie szkolnym. Trasa była krótka (około 10 kilometrów) i wiodła z Kóz do Porąbki. Zainicjowała ona jednak dłuższy projekt. Jeżeli czas i siły pozwolą, to do końca roku chcielibyśmy przejść Mały Szlak Beskidzki (szlak o długości 137 kilometrów, znakowany kolorem czerwonym, biegnący od Straconki w Bielsku-Białej po Luboń Wielki- obok Rabki). Jest to czwartym pod względem długości szlak polskich Karpat.

Autor

WOKÓŁ BABIEJ GÓRY

Publikacja:
Roma Bulanda-Frączkiewicz

Wspólnie z wolontariuszami z PTT w minioną sobotę, 18 maja, sprzątaliśmy szlaki w rejonie Babiej Góry. Na całe szczęście sprzyjała nam pogoda, a drobny deszcz nie popsuł humorów. Szczególną radość sprawiał śnieg, nie zawsze w maju można ulepić bałwana, czy porzucać się śnieżkami. Mogliśmy też przeprowadzić tradycyjny dla naszego Koła „chrzest” dla nowych wędrowców. Tym razem cztery osoby zmierzyły się z dziesięcioma zadaniami i otrzymały mianowanie na członka SK PTT Trzycatek wraz z górskimi imionami „Pomidor o wielu twarzach” i „Górskie Trojaczki”.

Autor

KURS DLA WYCHOWAWCÓW WYPOCZYNKU

W niedzielę 24 marca zakończyła się kolejna edycja kursu dla wychowawców wypoczynku. Podczas zajęć teoretycznych uczestnicy poznali przepisy prawa oraz szczegółowe wymagania stawiane opiekunom dzieci i młodzież. W części praktycznej, na sali gimnastycznej, zostali zapoznani z zasadami bezpiecznego prowadzenia gier i zabaw rekreacyjnych oraz sportowych. Całość dopełnił wyjazd szkoleniowy do Węgierskiej Górki, podczas którego zdobywali w praktyce umiejętności właściwej organizacji wycieczki w zależności od grupy wiekowej.

Autor

Sobota w Gorcach

W sobotę, 16 marca, SK PTT LO Baczyńskiego rozpoczęło sezon wycieczek w 2019 roku. Tym razem celem były Gorce: Muzeum Władysława Orkana, Bacówka na Maciejowej, a na końcu- pomnik Św. Mikołaja w Rabce (gdzie każdy po cichu o coś poprosił). Prawie przez całą drogę dojazdową swoimi opowieściami, historyjkami umilał nam czas nasz przewodnik – p. Miłosz Zelek. Ale, jak to nauczyciel, nie omieszkał na koniec zrobić nam „zaliczenia”. Zdaliśmy – znaliśmy odpowiedzi na wszystkie pytania. Brawo!!! 

Autor

„PROWADZĘ NA SZCZYT” 2018

W dniu dzisiejszym p. Agata Zielińska, długoletnia opiekunka SK PTT, odebrała Wyróżnienie przyznawane przez Zarząd Koła Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego „Prowadzę na Szczyt…” dla osób, które wnoszą szczególny wkład w promowanie turystyki, wiedzy o górach oraz wartości związanych z krajoznawstwem wśród mieszkańców Gminy Kozy. Wyróżnienie ma na celu docenienie wkładu turystów-społeczników oraz ma być wyrazem uznania i wdzięczności. GRATULUJEMY 

Autor

Wycieczka na Wielką Raczę (1236 m n.p.m.)

Trzy Szkolne Koła z koziańskich szkół: Groniczki przy SP 1, Halniaki przy SP 2 i SK przy Liceum Ogólnokształcącym, wzięły udział w wycieczce na Wielką Raczę (1236 m n.p.m.) w sobotę 17.02.2018 r. Blisko 80 osób, uczniów, rodziców i nauczycieli, wędrowało w ten piękny, zimowy dzień pod przewodnictwem Martyny Ptaszek, Szymona Barona i Miłosza Zelka.

Autor