RADA RODZICÓW

Anna Szopaprzewodniczący
Aleksander Pawlikzastępca
Barbara Kóskaskarbnik

Wpłaty na Radę Rodziców można dokonać na konto:

Rada Rodziców przy LO w Kozach

Nr konta:51 8111 0009 2006 1500 8167 0001

Beskidzki Bank Spółdzielczy
ul. Komorowicka 272
43-346 Bielsko-Biała