Przejdź do treści

Zgodnie z postanowieniami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), Liceum ma obowiązek przekazać uczniom i ich rodzicom informację dotyczącą zasad i celów przetwarzania danych osobowych.

Naszym celem jest zapewnienie Państwa o tym, że dane naszych uczniów przetwarzane w sposób bezpieczny i zgodny z wymogami prawa. W związku z powyższym informujemy, że Liceum Ogólnokształcące im.K.K.Baczyńskiego w Kozach przetwarza dane osobowe uczniów (w tym dane osobowe ich rodziców lub opiekunów) zarówno w związku z realizacją przepisów prawa, tj. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.), jak i dla zapewnienia uczniom odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa poprzez użytkowanie systemu monitoringu wizyjnego, a także na podstawie zgód na przetwarzanie danych osobowych, do celów związanych z promocją Szkoły.

Administratorem danych osobowych uczniów jest Liceum Ogólnokształcące im.K.K.Baczyńskiego w Kozach , z siedzibą przy ul. Szkolnej 20, 43-340 Kozy.

Posiadają Państwo prawo dostępu do właściwych danych, ich sprostowania, a w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, również do ich usunięcia.

Inspektorem danych osobowych w  Liceum Ogólnokształcącym im.K.K.Baczyńskiego w Kozach jest


Małgorzata Wróbel
adres e-mail: iod@gzosip.kozy.pl
tel.33 8174291
43-340 Kozy ul.Szkolna 1