Przejdź do treści

Edukacja z wojskiem

5 cze 2024

W dniu 4 czerwca klasy 1a i 1b uczestniczyły w programie „Edukacja z wojskiem”.  Jest to program edukacyjno-obronny przygotowany i realizowany wspólnie przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Ministerstwo Obrony Narodowej, a polega na przeprowadzeniu przez żołnierzy Wojska Polskiego specjalnie przygotowanych szkoleń w polskich szkołach. W naszej szkole zajęcia  edukacyjno-obronne przeprowadzili żołnierze z 18. Bielskiego Batalionu Powietrznodesantowego. Ich celem  było podniesienie świadomości uczniów w obszarze bezpieczeństwa, kształtowanie odpowiednich postaw w sytuacjach zagrożenia,  poznanie i stosowanie zasad reagowania w sytuacjach zagrożenia, w tym bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia oraz nabycie praktycznych umiejętności zachowania w sytuacjach zagrożenia. Najpierw odbyła się cześć teoretyczna, a następnie praktyczna, która bardzo się uczniom podobała.  Uczniowie, podzieleni na grupy, uczyli się udzielania pierwszej pomocy z ratownikiem medycznym, kompletowania zestawu ratunkowego, zakładania stazy oraz  radzenia sobie w trudnych warunkach. Dowiedzieli się m. in.:  co powinno się znaleźć w zestawie survivalowym,  jak zbudować schronienie w lesie z dostępnych materiałów, jak rozpalić ognisko krzesiwem oraz poznali wiele cennych wskazówek. Uczniowie mieli okazję zobaczyć, co znajduje się w plecaku żołnierza, jak żołnierze przygotowują posiłek w warunkach polowych, mogli także skosztować tego, co znajduje się w polowej wojskowej racji żywnościowej. Serdecznie dziękujemy naszym Gościom za bardzo ciekawe i pouczające zajęcia.