Przejdź do treści

Nasze Liceum od 30 lat jest wyjątkową szkołą publiczną na rynku edukacyjnym. Powstało w czasie pierwszych zmian ustrojowych i ekonomicznych (1993 r.) i przy dużym udziale środków samorządowych dba o to, by młody człowiek, w najlepszym czasie na poznanie siebie i rozwój, w optymalnej do tego rozwoju grupie rówieśników (do 200 uczniów) łączył naukę obowiązkową z pasjami.

Potencjał „Baczyńskiego”: zaangażowani, twórczy nauczyciele doskonalący swoje umiejętności (także w zakresie technologii), reagujący na zmiany (każde pokolenie uczniów wymaga zrozumienia), egzaminatorzy maturalni. Dogodne położenie szkoły na trasie Andrychów-Bielsko-Biała (obsługuje „Komunikacja Beskidzka”, pociąg); wyjątkowo korzystny dla ucznia sposób organizacji zajęć obowiązkowych i pozalekcyjnych: optymalny rozkład lekcji (od 7:30 do 15:00). Dalej: małe grupy rozszerzeń przedmiotów i projektowe, funkcjonalna, estetyczna przestrzeń, w tym sportowa (zajęcia w najnowszej hali sportowej), bezpłatny wstęp na basen. Duch przedsiębiorczości w środowisku otaczającym szkołę, spotkania z praktykami (absolwenci fachowcy z różnych dziedzin, absolwenci-studenci) wspomagają wyrabianie u uczniów dobrych nawyków organizacyjnych i samowychowania (samorządność, wolontariat). Rzetelna pomoc psychologiczno-pedagogiczna świadczona jest przez kompetentne i życzliwe osoby. Nasi absolwenci nie tylko zdają maturę na miarę swoich zdolności, włożonego wysiłku i współpracy z nauczycielami, ale też planują różne drogi życiowe (liceum ogólnokształcące to baza do wykonywania różnych zawodów).

Konkretne działania dokumentuje nasza strona internetowa: liceum.kozy.pl i Facebook