Przejdź do treści

Studia? Pytam i wiem!” – spotkanie nr 17

25 kwi 2024

Adrian jest studentem kierunku Turystyka i Rekreacja na Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie. To studia, po których pracuje się pewnie w biurze podróży lub zostaje  pilotem wycieczek? Nic bardziej mylnego! Ten kierunek  cieszy się dużym zainteresowaniem wśród absolwentów szkół średnich, ponieważ oferuje wiedzę z zakresu nauk ekonomicznych, społecznych i przyrodniczych, i dzięki temu absolwenci tego kierunku mają  możliwość znalezienia pracy w przedsiębiorstwach turystycznych, hotelarstwie, ośrodkach wypoczynkowych, sportowych,  centrach rekreacji  i odnowy biologicznej. Nasz gość wybrał ciekawą specjalizację zawodową jaką jest e-turystyka, dziedzina wykorzystująca technologie informatyczne w celu usprawnienia procesów związanych z turystyką. Adrian jest już także certyfikowanym instruktorem fitness (bo m.in. takie uprawnienia można uzyskać w czasie studiów na tym kierunku) i należy do trzyosobowej drużyny  studentów, którzy biorąc udział w Akademickich Mistrzostwach Menadżerskich Polski, znaleźli się w piątce najlepszych zespołów  studenckich rywalizujących o tytuł najlepszego wirtualnego menadżera. Gratulujemy! W czasie spotkania nasi uczniowie mogli usłyszeć od Adriana  także wiele ciekawych spostrzeżeń i wskazówek dotyczących nie tylko studiowania w Krakowie, ale i możliwości zakwaterowania czy  dodatkowej pracy zarobkowej. Adrian należy także do Ochotniczej Straży Pożarnej w Kętach-Podlesiu i jest wolontariuszem Fundacji Centrum Pomocy Wzajemnej w Kozach – choć nie jest Kozianinem! Jesteśmy bardzo dumni, iż w czasie spotkania  wielokrotnie podkreślał znaczącą rolę, jaką odegrało nasze liceum w jego aktualnej edukacyjnej i zawodowej karierze.

Grupa PIK