Przejdź do treści

Biblioteka, książki, uczniowie....

Początkiem lipca 2023r. gmina Kozy podpisała umowę z Wojewodą Śląskim o dofinansowanie z budżetu państwa zakupu książek, elementów wyposażenia biblioteki szkolnej oraz realizacji działań promujących czytelnictwo w  ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”. Nasza szkoła - Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Kozach -  uzyskała wsparcie finansowe w łącznej wysokości 15 000,00 zł. Dotacja z budżetu państwa przekazana przez Wojewodę Śląskiego wyniosła 12 000,00 zł a organ prowadzący zapewnił 20% wkładu własnego tj. 3 000,00 zł. Dzięki pozyskanemu wsparciu biblioteka szkolna doposażona została w nowości wydawnicze, książki historyczne i lektury szkolne. Dodatkowo zakupiono nowe stanowiska komputerowe oraz elementy wyposażenia. Realizując założenia projektu, uczniowie brali udział w ogólnopolskiej akcji „Przerwa na Czy-tanie” realizowanej w ramach Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych oraz kampanii społecznej Cała Polska czyta dzieciom. Była to już IV Międzynarodowa edycja VIII Ogólnopolskiej akcji bicia rekordu w liczbie osób czytających na przerwie, której celem  była promocja czytelnictwa wśród młodzieży, integracja środowiska szkolnego, zwrócenie uwagi uczniów na czytanie jako atrakcyjną formę spędzania czasu wolnego w szkole oraz sięgania po książkę w każdej sytuacji i każdym miejscu. Ponadto w ramach realizacji działań związanych z dofinansowaniem,  został przeprowadzony konkurs na wykonanie projektu pocztówki promującej czytelnictwo. Wyróżnione w tym konkursie dwa projekty uczennic Kingi Stwory oraz Malwiny Wójcik, zostały wydane w drukarni jako kartki pocztowe. Zakupiona do biblio-teki w ramach Projektu literatura – nowości wydawnicze oraz książki historyczne- prezentowana i polecana jest systematycznie w formie wystawy tematycznej oraz na gazetce bibliotecznej. W ten sposób popularyzowane i przybliżane czytelnikom są nowości różnych rodzajów literatury np. polskiej, amerykańskiej, duńskiej, koreańskiej, niemieckiej, żydowskiej, australijskiej, kanadyjskiej, rosyjskiej, angielskiej. Dzięki podjętym przez szkołę działaniom uczniowie mogą korzystać z dobrze wyposażonej biblioteki, która lepiej wspiera proces edukacji. Doposażona biblioteka – pracownia interdyscyplinarna - usprawniania proces efektywnego uczenia się, umożliwiania rozwój kompetencji,  zainteresowań oraz pracy samokształceniowej uczniów.