Przejdź do treści

Kampania historyczna

4 sty 2024

Na przełomie listopada i grudnia 2023 r. nasze liceum wzięło udział w kampanii ,,BohaterOn w Twojej Szkolewłącz historię”( https://bohateronwtwojejszkole.pl) to ogólnopolska kampania o tematyce historycznej mająca na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego oraz promocję historii Polski XX wieku. Projekt ma edukować Polaków, bazując na historiach Powstańców, wzmacniać poczucie tożsamości narodowej, krzewić postawy patriotyczne oraz budować wrażliwość społeczną. Celem kampanii jest promowanie historii ludzi żyjących w czasach drugiej wojny światowej i wykazujących się patriotyczną postawą – osób, które nie chciały zostać bohaterami i wcale się za nich nie uważają, ale narażając swoje zdrowie za walkę o ojczyznę, stały się wzorami do naśladowania. Ważną część kampanii stanowi edukacja młodzieży szkolnej. Pokazanie, że historia nie musi być nudna – jej treści można przekazać w atrakcyjnej dla uczniów formie. Uczniowie klas 1-4 w aktywny sposób uczestniczyli w zajęciach poprzez przedstawianie scenek-dram opowiadających o losach powstańców warszawskich. Uczniowie dowiedzieli się, że powstanie to nie była tylko ciągła walka o przetrwanie , ale także czas normalnego funkcjonowania. Były więc śluby, tańce, seanse w kinie ,,Paladium”. Niektórzy powstańcy spali wręcz na pieniądzach (,,Historia bez cenzury”). Uczniowie mogli podziękować żyjącym powstańcom poprzez wpisy na portalu www.wpis.dumnizpowstancow.pl – nowym, wirtualnym miejscu pamięci o Powstańcach i Powstaniu Warszawskim. A także wykonali tradycyjne kartki-laurki. Tworzyli również plakaty upamiętniające powstania warszawskiego. W szczególnym roku 2024 przypada 80 rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Chcemy zwrócić uwagę społeczeństwa na istotę opowiadania naszej historii przez nas samych – ponieważ inni zrobią to za nas – niekoniecznie utrwalając prawdę.