Przejdź do treści

"Przerwa na czytanie" już za nami....

NPRCZ

17 października 2023 roku w naszej szkole została przeprowadzona  akcja „Przerwa na czytanie”  w ramach Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych oraz kampanii społecznej Cała Polska czyta dzieciom. Jej pomysłodawcą jest Biblioteka Pedagogiczna z Gorzowa Wielkopolskiego. To już IV Międzynarodowa edycja VIII Ogólnopolskiej akcji bicia rekordu w liczbie osób czytających na przerwie, której celem była promocja czytelnictwa wśród młodzieży, integracja środowiska szkolnego, zwrócenie uwagi uczniów na czytanie jako atrakcyjną formę spędzania czasu wolnego w szkole oraz zachęcenie do sięgania po książkę w każdej sytuacji i każdym miejscu. Po wcześniejszych przygotowaniach, we wtorek 17 października 2023 r. rozpoczęto bicie rekordu w czytaniu podczas przerw śródlekcyjnych,  pod hasłem „Tworzymy wspólne wydarzenie”. W akcji wzięły udział wszystkie klasy, uczniowie czytali przyniesione przez siebie lub wypożyczone z biblioteki szkolnej książki. Dużym zainteresowaniem cieszyły się wydawnictwa zakupione z dofinansowania, jakie otrzymała nasza szkoła w ramach Priorytetu 3 „Naro-dowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”. Miejsce do czytania każdy wybierał sam, czytano więc w klasach, na korytarzu i oczywiście w bibliotece.
Był to  dla nas wyjątkowy dzień, spędzony z książkami, a wszystkim uczestnikom, propagatorom i zaangażowanym w organizację i przebieg akcji składamy serdeczne podziękowania. Cieszymy się, że udało nam się być częścią tak wielkiego i pomysłowego wydarzenia czytelniczego.

@NPRCz2.0 @MinisterstwoKulturyiDziedzictwaNarodowego @MinisterstwoEdukacjiNauki