Przejdź do treści

Wymiana polsko-niemiecka, 04.09-11.09.2023

2 paź 2023

To była wyjątkowa wizyta. Już w dzień rozpoczęcia nowego roku szkolnego powitaliśmy w murach naszego liceum 19 uczniów i 4 nauczycieli opiekunów z dwóch zaprzyjaźnionych niemieckich szkół: Erftgymnasium w Bergheim i Silverberg-Gymnasium w Bedburgu. Zajęcia integracyjne, poznawanie najbliższej okolicy(m.in spacer do koziańskiego kamieniołomu), zwiedzanie Krakowa i  Kazimierza, wycieczka do kopalni „Guido” w Zabrzu, poznawanie Bielska-Białej w formie konkursu fotograficznego były głównymi punktami programu wymiany w pierwszych dniach pobytu naszych gości w „Baczyńskim”.  
08.09. dołączyły do naszej „wymianowej” grupy panie dyrektor z obydwu niemieckich szkół. Tego dnia świętowaliśmy razem 30-lecie  liceum i 20-lecie pierwszej wizyty  niemieckich partnerów w Kozach. Nasi goście uczestniczyli w happeningu całej społeczności „Baczyńskiego” i uroczystym wieczornym spotkaniu z tej okazji. Następnego dnia odwiedziliśmy Muzeum Auschwitz. Wspólnie spędzony tydzień zakończyliśmy biesiadą przy ognisku z duszonkami, śpiewem i tańcem. W niedzielę nasi niemieccy partnerzy spędzali czas ze swoimi polskimi rodzinami (w Zakopanem, Energylandii, Inwałdzie, na Szyndzielni, Słowacji, koncercie w Krakowie, na  górze Żar i wielu innych miejscach). Nauczyciele z przewodnikiem PTT odkrywali wcale nieoczywiste atrakcje Bielska i Białej. 
A w poniedziałek rano były prezenty, pożegnania i łzy. Zobaczymy się dopiero za rok!
    Dziękujemy uczniom  LO im. K.K. Baczyńskiego, którzy zdecydowali się na udział w tym projekcie i  towarzyszyli swoim niemieckim partnerom przez cały tydzień, ich rodzinom za otwartość,życzliwość i  gościnność.
    Składamy podziękowania dyrekcji i nauczycielom naszego liceum za przychylność i współpracę w realizacji tego przedsięwzięcia, a Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży za merytoryczne i finansowe wsparcie.
      Koordynator projektu: Agata Sojka-Marek