Przejdź do treści

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

7 sie 2023

 

W dniu 3 lipca 2023 r. gmina Kozy podpisała umowę z Wojewodą Śląskim o dofinansowanie z budżetu państwa zakupu książek będących nowościami wydawniczymi, elementów wyposażenia biblioteki szkolnej oraz realizacji działań promujących czytelnictwo. Dofinansowanie w  ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” otrzymały 3 placówki w Gminie Kozy tj. Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana III Sobieskiego w Kozach, Szkoła Podstawowa nr 2 im. Stanisława Staszica w Kozach oraz Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Kozach. Nasza szkoła - Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Kozach uzyskała wsparcie finansowe w łącznej wysokości 15 000,00 zł. Dotacja z budżetu państwa przekazana przez Wojewodę Śląskiego wynosi 12 000,00 zł a organ prowadzący zapewnia 20% wkładu własnego tj. 3 000,00 zł. Dzięki pozyskanemu wsparciu biblioteka szkolna doposażona zostanie w nowości wydawnicze  w szczególności w książki historyczne i lektury szkolne. Dodatkowo zaopatrzona zostanie w nowe stanowiska komputerowe oraz elementy wyposażenia. Uczniowie szkoły będą mieli możliwość uczestniczenia w konkursach bibliotecznych, wystawach, zajęciach czytelniczych oraz akcjach promujących czytelnictwo. 

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”

Uchwała Rady Ministrów z dnia 21 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021–2025”