PRZERWY Z POEZJĄ K. K. BACZYŃSKIEGO

Publikacja:
Roma Bulanda-Frączkiewicz

W przeddzień ślubowania klas 1. uczniowie naszego liceum przygotowali recytację wybranych wierszy patrona szkoły połączoną z prezentacją „żywych obrazów”. Usłyszeliśmy „Kolędę’, „Białą magię”, „Sur le pont d’Avignon” oraz „Rodzicom”.

Autor

Kategoria