Przejdź do treści

Wycieczka dydaktyczna do Warszawy

18 mar 2023

15 marca 2023 roku grupa uczniów z naszego Liceum wzięła udział w ciekawym projekcie zrealizowanym we współpracy z p. Jackiem Kalińskim- wójtem Gminy Kozy i posłem na Sejm RP p. Przemysławem Drabkiem. Projekt był kierowany do uczniów aktywnie działających w Samorządzie Uczniowskim, biorących udział w debatach szkolnych oraz konkursach. Efektem projektu był wyjazd 29 uczniów wszystkich klas do Warszawy. Dwa najważniejsze punkty programu to wizyta w Parlamencie (oprócz przewodnika towarzyszył nam p. Przemysław Drabek, który opowiedział nam o zadaniach i formach pracy posłów, zachęcił do rozmów i wymiany poglądów na temat ważnych spraw indywidualnych i zbiorowości) oraz na Powązkach Wojskowych- cmentarzu, na którym spoczywa  Patron naszego Liceum- Krzysztof Kamil Baczyński. Doświadczanie, to jedna z najważniejszych zalet edukacji szkolnej, bo jak mówi jedna z  reguł  oglądu świata: „Mapa, to nie rzeczywistość.”, więc warto uczyć się przez doświadczanie. Może najważniejszą lekcją zatem z tego projektu, dla każdego uczestnika inną, będzie poznanie samego siebie w nowej sytuacji.

Dla mnie to zawsze wielka radość móc obserwować z uwagą młodych ludzi.