20-lecie wymiany szkolnej

20-lecie wymiany szkolnej

Publikacja:
Roma Bulanda-Frączkiewicz

W dn. 18.10-25.10.22 grupa 15 uczniów naszego liceum  wraz z p. Agatą Sojką-Marek, Anną Fejdych i Katarzyną Kasiubą świętowała w Niemczech 20-lecie wymiany szkolnej między LO im.K.K.Baczyńskiego a Erftgymnasium w Bergheim. Zostaliśmy uroczyście powitani w murach naszej partnerskiej szkoły przez z-cę burmistrza miasta Bergheim, dyrektora szkoły, p. Anette Rabeler,  niemieckich  uczniów – uczestników wymiany i ich rodziców.

Przygotowana przez niemieckich koordynatorów projektu wymiany prezentacja, której części był prezent, jaki nasi partnerzy otrzymali od dyrektora naszego liceum,  p. Aliny Nowak w 2017 na 15-lecie naszej współpracy,  wywarła ogromne wrażenie na zebranych. Już po  dwóch dniach programu obejmującego min. warsztaty integracyjne i hospitacje lekcji w szkole uczniowie polscy i niemieccy nawiązali ze sobą bardzo dobry  kontakt.

Wyjazdy do Kolonii, Bonn, zwiedzanie Garzweiler (jednej z największych kopalni węgla brunatnego na świecie), wspólne posiłki, tzw.: dzień w rodzinach” czyli indywidualne wycieczki, zajęcia  polskich uczniów z ich niemieckimi partnerami(min. ściana wspinaczkowa, lodowisko, świetlne show,  park rozrywki, zwiedzanie Aachen,  Maastricht) jeszcze bardziej zbliżyły do siebie całą grupę. Znalazło to odzwierciedlenie w projekcie plastycznym, który polscy i niemieccy uczniowie wykonali na zakończenie naszego pobytu u niemieckich partnerów. Nie dziwi zatem fakt, iż kolejna szkoła – Silverberg Gymnasium w Bedburgu wyraziła życzenie przystąpienia do naszego partnerstwa. Na uroczystości pożegnalnej zarówno burmistrz miasta Bedburg, jak i dyrektor Silverberg Gymnasium,  p. Maria Paeßens w obecności attache’ konsulatu generalnego w Kolonii wyrazili nadzieję na współpracę z LO im.K.K.Baczyńskiego oraz Erfgymnasium w Bergheim. Rewizyta uczniów z obydwu niemieckich  szkół odbędzie się w Kozach  we wrześniu 2023r.


Dziękujemy organizacji Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży za merytoryczne i finansowe wspieranie tego przedsięwzięcia.

Autor