Zebrania z rodzicami

Publikacja:
Roma Bulanda-Frączkiewicz

Dnia 13.09 (wtorek) odbędą się  zebrania z rodzicami uczniów w następującym porządku:

16:15 zebranie z rodzicami uczniów klas IA i IB (sala 4); 

od 17:00 zebrania z rodzicami uczniów pozostałych klas;

o 17:45 w sali 10 zebranie Rady Rodziców;

o 18:00 zebranie rodziców uczniów biorących udział w wymianie polsko-niemieckiej.