Dni wolne od zajęć dydaktycznych

Publikacja:
Roma Bulanda-Frączkiewicz

Decyzja nr  1/2022/2023

Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego

im. K. K. Baczyńskiego w Kozach

z dnia 6.09.2022 r.

dot.: dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2022/2023

Na podstawie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r.  (z późniejszymi zmianami) w sprawie organizacji roku szkolnego ustalam następujące dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2022/2023:

  1. 31 października (poniedziałek) 2022 r.
  2. 2 maja (wtorek) 2023 r.
  3. 4 maja (czwartek) 2023 r.
  4. 5 maja (piątek) 2023 r.
  5. 8 maja (poniedziałek) 2023 r.
  6. 9 maja (wtorek) 2023 r.
  7. 9 czerwca (piątek) 2023 r.
  8. 22 czerwca (czwartek) 2023 r.

 W tych dniach dyrektor zapewnia możliwość udziału uczniów w zajęciach wychowawczo – opiekuńczych organizowanych w szkole.

  

UZASADNIENIE

do decyzji nr 1/2022/23

Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego

im. K. K. Baczyńskiego w Kozach

31 października 2022 r. – lepsza organizacja czasu i planu pracy szkoły w związku z przypadającymi świętami stałymi;

2 maja 2023 r. ze względu na przypadanie w tygodniu świąt narodowych;

4 maja 2023 r. – egzamin maturalny z języka polskiego p. podstawowy;

5 maja 2023 r. – egzamin maturalny z języka angielskiego p. podstawowy;

8 maja  2023 r.– egzamin maturalny z matematyki p. podstawowy;

9 maja 2023 r. – egzamin maturalny z języka angielskiego p. rozszerzony;

9 czerwca 2023 r. – piątek po święcie Bożego Ciała ;

22 czerwca 2023 r.- przygotowywanie dokumentacji końcoworocznej.

Autor