Zielona Pracownia 2022

Zielona Pracownia 2022

Publikacja:
Roma Bulanda-Frączkiewicz

W pięknej scenerii Ogrodzieńca ogłoszono listę laureatów konkursu „Zielona Pracownia  2022”. Nasze Liceum jest jedną z 70 szkół wyróżnionych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Dzięki pozyskanym finansom zakupione zostaną między innymi stanowiska mikroskopowe, ławki i krzesła. Uczniowie będą mogli teraz także korzystać z nowoczesnych pomocy dydaktycznych, co pozwoli na innowacyjne nauczanie przedmiotów przyrodniczych, biologii i chemii .

 

Autor