Wiosenny spacer dydaktyczny

Wiosenny spacer dydaktyczny

Publikacja:
Roma Bulanda-Frączkiewicz

W dniu 24 marca, klasy 3ABG w ramach przedmiotu historia i społeczeństwo, wybrały się na wiosenny spacer dydaktyczny. W jego trakcie uczniowie  mogli zobaczyć rekonstrukcję stropu starego drewnianego kościoła, którego oryginał z około 1520 roku znajduje się w Muzeum Narodowym w Krakowie. O jego historii opowiedział im pan Bartłomiej Jurzak, opiekun Izby Historycznej w Kozach. Uczniowie mogli prześledzić poszczególne elementy stropu, namalowane temperą na deskach postaci świętych: Katarzyny, Barbary, Urszuli, Wawrzyńca, Szczepana, herby oraz dekoracje roślinne i zwierzęce. Kolejnym punktem wyjścia była wystawa fotograficzna pt. Beskidy w kadrze zatrzymane. Kilka prac wzbudziło ożywioną dyskusję i komentarze. 

"Spacer" zakończył się zasłużonym wypoczynkiem pod platanem w promieniach wiosennego słońca.

Autor