„Studia? Pytam i wiem!”

Publikacja:
Roma Bulanda-Frączkiewicz

Gościem kolejnego spotkania z tego cyklu był Staszek, student 2-go roku Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie.  „Praca socjalna z rodziną i dziećmi”, kierunek, który studiuje Staszek przygotowuje przyszłych pracowników socjalnych do pracy z rodzinami niedostosowanymi społecznie. Studia obejmują wykłady i ćwiczenia  min. z zakresu medycyny, psychologii, socjologii, prawa,  ekonomii oraz dla zainteresowanych certyfikowany kurs języka migowego.  Staszek z ogromnym entuzjazmem opowiadał nam o swoich zajęciach na uniwersytecie, praktykach zawodowych, aktywności w samorządzie studenckim (zajmuje się min. oceną jakości kształcenia na swojej uczelni). Jak podkreślił , to właśnie w Baczyńskim miał możliwość rozwijania swoich kompetencji interpersonalnych i zdobywania doświadczenia w działalności samorządowej.   To właściwy człowiek na właściwym miejscu, o czym świadczy fakt, iż Staszek otrzymał już propozycję pracy w  ośrodku, gdzie  odbywał swoją praktykę .Gratulujemy i dziękujemy za to energetyczne spotkanie!

Grupa PIK

Autor