„STUDIA? PYTAM I WIEM!” - Spotkań z absolwentami Baczyńskiego cd. !!!

Publikacja:
Roma Bulanda-Frączkiewicz

Wybór dalszej drogi kształcenia to dla niejednego maturzysty bardzo trudna decyzja. Sukcesem jest znalezienie takiego kierunku studiów, który umożliwia młodemu człowiekowi wszechstronny rozwój osobisty.
Dlatego Kuba, nasz kolejny gość cyklu spotkań z absolwentami, wybrał „ Innowacje w biznesie” - nowy, eksperymentalny kierunek studiów na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.
Lektoraty z dwóch języków obcych, metody twórczego myślenia, techniki komunikacyjne, etykieta w relacjach zawodowych, zarządzanie wiedzą, przedsiębiorczość korporacyjna , to tylko niektóre z zajęć w planie jego studiów.
Zdaniem Kuby równie ważne jak samo studiowanie, jest angażowanie się w praktyki zagraniczne, wymiany studenckie, projekty uczelniane i inne formy działalności, które pozwalają na lepsze poznanie siebie i otaczającego nas świata.
Mamy nadzieję, że to spotkanie zainspiruje uczniów Baczyńskiego do poszukiwania takiego kierunku studiów, dzięki któremu, tak jak Kuba, zrealizują swoje życiowe zamierzenia!

Grupa PIK

Autor