Kalendarz roku szkolnego

Publikacja:
Roma Bulanda-Frączkiewicz

2

KALENDARZ

roku szkolnego 2022/23 Liceum Ogólnokształcącego
im. K.K.Baczyńskiego w Kozach

 

 1. Organizacja roku szkolnego
  •     rozpoczęcie roku szkolnego    01.09.2022r. g. 10.00 Dom Kultury
  •     zimowa przerwa świąteczna    23 – 31 grudnia 2022 r.
  •     ferie zimowe    16 -29 styczeń 2023 r.
  •     wiosenna przerwa świąteczna    8 – 11 kwietnia 2023 r.
  •     zakończenie zajęć dydaktycznych klas III    28 kwietnia 2023 r.
  •     egzamin maturalny w sesji wiosennej    od 4 maja część pisemna
  •     zakończenie zajęć dydakt.-wychow.    23 czerwca 2023 r.
 2. Posiedzenia Rady Pedagogicznej – wtorki
  • plenarne:    30.08., 13.09., 04.10.,  22.11.2022 r. 10.01.,28.03., 23.05., 22.06.2023 r.
  • klasyfikacyjne:    22.12.2022 r. 25.04, 20.06.2023 r.
 3. Spotkania z rodzicami
  • zebrania plenarne- wtorek godz. 17.00   13.09.2022 r. 10.01., 28.03.2023 r.
  • konsultacje godz. 17.00 – 18.00    04.10., 22.11.2022 r. 23.05. 2023 r.
  • posiedzenia Rady Rodziców    po zebraniach.
 4. Uroczystości szkolne    wg harmonogramu.

 

Dni wolne od zajęć dydaktycznych

 • 31 października (poniedziałek) 2022 r.
 • 2 maja (wtorek) 2023 r.
 • 4 maja (czwartek) 2023 r.
 • 5 maja (piątek) 2023 r.
 • 8 maja (poniedziałek) 2023 r.
 • 9 maja (wtorek) 2023 r.
 • 9 czerwca (piątek) 2023 r.
 • 22 czerwca (czwartek) 2023 r.