AKCJA CHARYTATYWNA- WIZYTA ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA NA KRESACH 

AKCJA CHARYTATYWNA- WIZYTA ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA NA KRESACH 

Publikacja:
Roma Bulanda-Frączkiewicz

 

Adresatami zbiórki są Polacy mieszkający na dawnych Kresach Wschodnich  : terenów Litwy-Wileńszczyzny, Ukrainy- ziemi lwowskiej, a szczególnie Białorusi. 

Akcja trwa od 11.10.2021 (poniedziałek) do 20.10.2021r. 

Zbieramy: słodycze ( z ważnym terminem ważności) oraz przybory szkolne (nowe). 

Dary rzeczowe składamy w gabinecie pedagoga szkolnego. 

 

Zaangażujecie się? 

Liczymy na WAS

 

Organizatorzy- wolontariusze w ,,Baczyńskim” 

 

Autor