GDY GAŚNIE PAMIĘĆ LUDZKA, DALEJ MÓWIĄ KAMIENIE - 13 GRUDNIA 1981 -  PAMIĘTAMY!

Publikacja:
Roma Bulanda-Frączkiewicz

We wrześniu nasz szkoła przystąpiła do projektu: GDY GAŚNIE PAMIĘĆ LUDZKA, DALEJ MÓWIĄ KAMIENIE - 13 GRUDNIA 1981 -  PAMIĘTAMY!

Projekt zorganizowany został przez Śląskiego Kuratora Oświaty i skierowany jest do uczniów i nauczycieli szkół województwa śląskiego. Jego główny cel to przygotowanie dzieci i młodzieży do świadomego przeżywania 40 rocznicy wprowadzenia stanu wojennego.

Projekt będzie realizowany od września do grudnia bieżącego roku. Na zakończenie szkoła otrzyma certyfikat.

Planowane działania:
1. Pokaz filmu Nie zabierajcie mamy.
2. 40 lat po stanie wojennym - gazetka szkolna.
3. Stan wojenny we wspomnieniach moich bliskich - konkurs literacki.
4. Prezentacja w szkole wystawy mobilnej na temat wprowadzenia stanu wojennego w Polsce przygotowanej przez IPN.
5. Udział reprezentacji szkoły w podsumowaniu projektu.

Zachęcamy do aktywnego uczestnictwa.

Autor

Kategoria