POMOC – PRZYDATNE ADRESY !

Publikacja:
Roma Bulanda-Frączkiewicz

Potrzebujesz pomocy lub wiesz, że ktoś potrzebuje ?

SKORZYSTAJ !

Śląski Ośrodek Fundacji Praesterno

Ośrodek znajduje się w Bielsku-Białej, przy Placu Fabrycznym 3, na I piętrze (naprzeciw firmy ELACO). Dojść do nas można od ul. ks. Stojałowskiego (placu Smolki) oraz od Urzędu Miasta (placu Ratuszowego).

Udzielamy wsparcia psychologicznego przez telefon, w godzinach od 8.00 do 18.00, od poniedziałku do piątku ( Sabina Drożdż). W przypadku braku możliwości odebrania, oddzwaniamy później.

Dane kontaktowe:
tel komórkowy: +48 573 327 025
adres e-mail: bielsko-biala@praesterno.pl

Podbeskidzki Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Bielsku-Białej

jako placówka świadcząca pomoc psychologiczną, funkcjonująca całodobowo jest przygotowana do pracy polegającej na:

 1. Udzielaniu podstawowych informacji na tematy związane z koronawirusem,
 2. Przekazywaniu odpowiednim służbom zgłoszeń od osób starszych lub samotnych dotyczących udzielenia im niezbędnej pomocy (dowóz leków, zakupów),
 3. Świadczeniu pomocy psychologicznej w pilnych przypadkach na terenie placówki,
 4. Zdalnym kontakcie z pracownikami POIK osób potrzebujących wsparcia psychologicznego poprzez:

Podbeskidzki Ośrodek Interwencji Kryzysowej

ul. Piękna 2
43-300 Bielsko-Biała

Komunikat Dyrekcji PPPP
w Czechowicach-Dziedzicach
Informacja dla Rodziców i Nauczycieli.

W związku z zagrożeniem koronawirusem w dniach 14.04.2020r. – 26.04.2020r. Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Czechowicach-Dziedzicach z Filią w Bielsku-Białej pełni dyżur telefoniczny i mailowy od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 16:00.

kontakt telefoniczny: 32 2152220 lub 33 8118247

kontakt mailowy: poradnia.pp@wp.pl

Bielskie Centrum Psychiatrii – Olszówka w Bielsku-Białej – wsparcie psychologiczne dla osób znajdujących się w kryzysie związanym z kwarantanną lub leczeniem SARS – CoV-2

Wsparcie psychologiczne dla osób znajdujących się w kryzysie związanym z kwarantanną lub leczeniem SARS – CoV-2, którzy w czasie izolacji społecznej potrzebują pomocy. W związku z epidemią koronawirusa uruchomiliśmy telefoniczną pomoc psychologiczną. Osoby doświadczające kryzysu w związku z kwarantanną, izolacją społeczną i potrzebą wsparcia zachęcamy do kontaktu. Z pomocy mogą skorzystać wszyscy mieszkańcy miasta Bielsko – Biała, Powiatu Bielskiego, a także personel medyczny oraz służby zaangażowane w działania związane z pandemią koronawirusa.

Pomoc można uzyskać pod nr telefonu: 602 391 719 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.00. Wsparcia udzielać będą psycholodzy i psychoterapeuci z oddziałów dziennych psychiatrycznych. Jest to jeden z dotychczasowych numerów Punktu Zgłoszeniowo – Koordynacyjnego.

Dla potrzeb Punktu Zgłoszeniowo – Koordynacyjnego pozostaje nr telefonu: 338118412 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 18.00. ZAUFANIA:

 • Linia wsparcia 800 70 2222, całodobowa i bezpłatna dla osób dzwoniących. Pod telefonem, mailem i czatem dyżurują psycholodzy Fundacji ITAKA udzielający porad i kierujący dzwoniące osoby do odpowiedniej placówki pomocowej w ich regionie.

www.liniawsparcia.pl 

 • Narkomania 800 199 990, czynny codziennie w godz. 16.00 – 21.00
 • Uzależnienia behawioralne 801 889 880, czynny codziennie w godz. 17.00 – 22.00

Psychologowie i psychoterapeuci dla społeczeństwa:

Oferowane wsparcie:

 • bezpłatna, profesjonalna pomoc psychologiczna w związku z pandemią koronawirusa,
 • zdalne wsparcie psychologiczne polegające na wideorozmowie lub rozmowie telefonicznej,
 • pomocy udzielają: interwenci kryzysowi, psycholodzy, psychoterapeuci i psychotraumatolodzy,
 • wsparcie ograniczone jest maksymalnie do trzech sesji nie dłuższych niż 50 min,
 • jeżeli przezywasz kryzys, a jesteś obecnie w procesie psychoterapii, skontaktuj się ze swoim psychoterapeutą,
 • dowiedz się więcej www.psychologowiedlaspoleczeństwa.pl

Autor

Kategoria