Wycieczka dydaktyczna do Cieszyna

Publikacja:
Roma Bulanda-Frączkiewicz

Klasy z rozszerzeniem humanistycznym- IIAP (16 czerwca), IIG (17 czerwca) wzięły udział w wycieczce dydaktycznej do Cieszyna. W drodze do celu zwiedziły wzgórze Trzy Lipki w Bielsku-Białej, muzeum Zofii Kossak Szczuckiej w Górkach Wielkich oraz Kaplicówkę nad Skoczowem. W samym Cieszynie przespacerowały od Wzgórza Zamkowego z XI-wieczną romańską rotundą św. Mikołaja, przez Most Przyjaźni i Wolności, Przykopę (tzw. "Wenecję Cieszyńską"), Studnię Trzech BraciKościół Jezusowy do Muzeum Śląska Cieszyńskiego mieszczącego się w Pałacu Larischów. Zwiedzanie tego Muzeum, założonego w roku 1801 (!) przez ks. Leopolda Szersznika, dzięki ciekawie opowiadającej pani przewodnik, było podsumowaniem i utrwaleniem bardzo złożonych dziejów Cieszyna i Księstwa Cieszyńskiego. Na zakończenie wyjazdu uczestnicy mogli jeszcze podziwiać cieszyński rynek i odpocząć po bardzo intensywnym programie zwiedzania.

Podsumowując - dobrze poznawać historię powszechną przez pryzmat lokalnych ośrodków. Właściwie przygotowane wyjazdy pobudzają wyobraźnię i odkrywają piękno naszego regionu. Może warto na zbliżający okres wakacyjny wyznaczyć sobie bliskie cele: Żywiec, Kalwarię, Oświęcim , Pszczynę...

Cieszyn raz po raz ocierał się bądź uczestniczył w wielkich wydarzeniach, które Europą wstrząsały.... W wymiarze regionalnym natomiast odegrał rolę czołowego ośrodka życia społecznego i kulturalnego.”

W. Sosna

Autor

Kategoria

Galeria