Warsztaty geologiczne

Publikacja:
Roma Bulanda-Frączkiewicz

W dniu dzisiejszym rozszerzenie mat-geo 2aP uczestniczyło w warsztatach geologicznych w Kamieniołomie w Kozach. Przewodnikiem była p. Agnieszka Handzlik absolwentka geoturystyki AGH. Uczestnicy otrzymali dużą dawkę wiedzy o przeszłości geologicznej tego fragmentu Beskidu Małego. Prowadzili obserwację odkrywki geologicznej i sami poszukiwali okazów skalnych, w których zapisaną jest historia tego miejsca. Poznali laminację piaskowców warstw lgockich, "hieroglify", Pierścienie Lieseganga, procesy sedymentacji i diagenezy. Odnaleźli " wkładki " węgla w okruchach skalnych. Dodatkowo uczniowie prowadzili obserwację fauny i flory Kamieniołomu, znaleźli stanowisko storczyka plamistego, podziwiali panoramy, obserwowali współcześnie zachodzące procesy stokowe np. osuwiska. 

Wycieczka była też okazją do Poznania historii Kamieniołomu oraz planowanej rewitalizacji tego obszaru.

 

Autor

Kategoria

Galeria