Warsztaty geologiczne

Publikacja:
Roma Bulanda-Frączkiewicz

W dniu dzisiejszym rozszerzenie mat-geo 2aP uczestniczyło w warsztatach geologicznych w Kamieniołomie w Kozach. Przewodnikiem była p. Agnieszka Handzlik absolwentka geoturystyki AGH. Uczestnicy otrzymali dużą dawkę wiedzy o przeszłości geologicznej tego fragmentu Beskidu Małego. Prowadzili obserwację odkrywki geologicznej i sami poszukiwali okazów skalnych, w których zapisaną jest historia tego miejsca. Poznali laminację piaskowców warstw lgockich, "hieroglify", Pierścienie Lieseganga, procesy sedymentacji i diagenezy. Odnaleźli " wkładki " węgla w okruchach skalnych. Dodatkowo uczniowie prowadzili obserwację fauny i flory Kamieniołomu, znaleźli stanowisko storczyka plamistego, podziwiali panoramy, obserwowali współcześnie zachodzące procesy stokowe np. osuwiska. 

Wycieczka była też okazją do Poznania historii Kamieniołomu oraz planowanej rewitalizacji tego obszaru.

 

Autor

Kategoria