Zabytkowa kolekcja

Publikacja:
Roma Bulanda-Frączkiewicz

W ostatnim numerze jednego z lokalnych czasopism pojawiła się informacja o przekazaniu do Izby Historycznej w Kozach zabytkowej kolekcji negatywów z okresu dwudziestolecia międzywojennego. Jedną z osób, które się do tego przyczyniły była uczennica naszej szkoły, Sylwia Niemczyk (2AP). Bardzo dziękujemy za tą postawę. Pamiętajcie, że dokumenty, zdjęcia, obrazy mają dla archiwistów, historyków wartość bezcenną. Zbierane i opracowywane przez lata pozwalają na odtworzenie przeszłości. Dbajcie o to, żeby nie ulegały zniszczeniu, a jeżeli jest taka możliwość, to udostępniajcie je lokalnym izbom historycznym, muzeom (wystarczy nawet w wersji elektronicznej). Dziękując jeszcze raz Sylwii za "pośredniczenie" w przekazaniu cennego zbioru, mamy nadzieję, że za kilka miesięcy będziemy mogli zaprosić Was na planowaną wystawę tych zdjęć.

Autor

Kategoria