Zebranie Samorządu Uczniowskiego

Zebranie Samorządu Uczniowskiego

Publikacja:
Roma Bulanda-Frączkiewicz
samorzad

​​​​​​​23 lutego odbyło się zdalne posiedzenie Samorządu Uczniowskiego, na którym podjęto uchwałę w sprawie opinii dotyczącej dalszego funkcjonowania monitoringu wizyjnego w szkole. Samorząd pozytywnie zaopiniował monitoring, zwracając uwagę na bezpieczeństwo w szkole. Jednocześnie podkreślono, że nie ogranicza on prywatności uczniów i nauczycieli.
​​​​​​​
Omówiono również bieżące sprawy uczniów, przygotowania do promocji szkoły oraz propozycje uczniów nominowanych do nagrody Semper Melior.

Autor