MATURA

Publikacja:
Roma Bulanda-Frączkiewicz
Obraz
1

Tylko do 7 lutego 2021 zmiana deklaracji

Egzamin maturalny

Absolwent obowiązkowo przystępuje do:

  • Obowiązkowe egzaminy w części pisemnej:‎
  • egzamin z języka polskiego (na poziomie podstawowym)‎
  • egzamin z matematyki (na poziomie podstawowym)‎
  • egzamin z języka obcego nowożytnego (na poziomie podstawowym)‎

Aby otrzymać świadectwo, należy:‎

  • Uzyskać co najmniej 30% punktów z egzaminu z każdego przedmiotu obowiązkowego ‎w części pisemnej.

 

Formuła arkuszy egzaminacyjnych w 2021 r

Zobacz prezentację

 

Zmiany w egzaminie maturalnym w 2021

Odpowiedzi na pytania uczniów, nauczycieli i rodziców na temat zmian w egzaminie maturalnym w 2021 r.