MATURA

Publikacja:
Roma Bulanda-Frączkiewicz
Image
1

W terminie do 7 lutego 2023 roku należy złożyć w szkole ostateczną deklarację maturalną 

Egzamin maturalny

Termin główny – od 4 do 23 maja 2023 r.‎

  1. Część ustna (wszystkie przedmioty) – od 10 do 23 maja (z wyjątkiem 14 i 21 maja).
  2. Część pisemna (wszystkie przedmioty) – od 4 do 23 maja.

Termin dodatkowy – od 1 do 19 czerwca 2023 r.

  1. ‎Część ustna (wszystkie przedmioty) – od 5 do 7 czerwca.
  2. Część pisemna (wszystkie przedmioty) – od 1 do 19 czerwca.

Termin dodatkowy jest przeprowadzany dla tych zdających, którzy z udokumentowanych przyczyn ‎zdrowotnych lub losowych nie mogli przystąpić do egzaminu w maju i uzyskali zgodę dyrektora OKE na ‎przystąpienie do egzaminu w czerwcu.

Termin poprawkowy – 21–22 sierpnia 2023 r.‎

  1. Część ustna (język polski, języki mniejszości narodowych, języki obce nowożytne) – 21 sierpnia.
  2. Część pisemna (wszystkie przedmioty na poziomie podstawowym) – 22 sierpnia‎.

Termin poprawkowy jest przeprowadzany dla tych zdających, którzy w maju/czerwcu przystąpili do wszystkich przedmiotów ‎obowiązkowych i nie zdali egzaminu tylko z jednego przedmiotu obowiązkowego w części ustnej albo w części pisemnej.‎ Szczegółowy harmonogram egzaminu jest określony w komunikacie dyrektora CKE.

Harmonogram

O egzaminie

Egzamin maturalny w formule 2023

Informatory

Materiały do nauki: