Sprawozdanie z pracy Samorządu Uczniowskiego

Publikacja:
Roma Bulanda-Frączkiewicz

Sprawozdanie z pracy Samorządu Uczniowskiego 

w I semestrze roku szkolnego 2020/2021

  1. ​​​​​​​Przeprowadzenie wyborów do Samorządu Uczniowskiego.
  2. Organizacja spotkań SU- stacjonarnie i zdalnie.
  3. Opracowanie planu pracy na I semestr.
  4. Opiniowanie doposażenia szkoły- automat z napojami, zegary.
  5. Zorganizowanie obchodów dnia KEN i ślubowania klas I.
  6. Przygotowanie i wydanie 1.numeru gazetki szkolnej „Rogacze Baczyna”.
  7. Zbiórka darów dla schroniska dla zwierząt „Reksio” w Bielsku- Białej.
  8. Przygotowania do obchodów 100.rocznicy urodzin K.K.Baczyńskiego- ogłoszenie konkursu na pocztówkę z Baczyńskim; propozycje imprez towarzyszących.

Autor

Kategoria