Regulamin konkursu plastycznego na projekt pocztówki z Baczyńskim

Publikacja:
Roma Bulanda-Frączkiewicz

1. Organizatorem konkursu jest zespół nauczycieli uczących języka polskiego oraz Samorząd Uczniowski.

2. Celem konkursu jest promowanie wartości życia i twórczości Patrona naszej szkoły w ramach obchodów 100-lecia jego urodzin oraz wzmacnianie poczucia więzi całej Społeczności "Baczyńskiego" w Kozach.

3. Konkurs jest skierowany do uczniów naszego liceum.

4. Tematem prac konkursowych jest projekt pocztówki z Baczyńskim.

5. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest :

  • Dostarczenie przez uczestnika co najmniej jednej pracy własnej, wykonanej w dowolnej technice plastycznej (lub przy użyciu grafiki komputerowej) przy czym musi to być technika płaska dająca możliwości jej zeskanowania i powielenia.

  • W projekcie muszą wystąpić elementy związane z K. K. Baczyńskim ( osobą, twórczością) i/lub naszą szkołą.

  • Maksymalny dopuszczalny format pracy to A4.

  • Każda praca powinna być indywidualnie wykonana i opisana poprzez dołączenie do niej informacji zawierającej: imię, nazwisko, klasę.

6. Termin składania prac: 22 stycznia 2021r. w sekretariacie liceum.

7. Nagrodzone prace zostaną wykorzystane w materiałach promocyjnych szkoły.

8. Jury przyzna nagrody finansowe, za I miejsce 200 zł, 2 wyróżnienia po 50 zł.

Autor

Kategoria