ZARZĄDZENIE NR 5/2020/21

Publikacja:
Roma Bulanda-Frączkiewicz

Zarządzenie w sprawie zawieszenia zajęć stacjonarnych i prowadzenia nauczania zdalnego

​​​​​​​

Autor

Kategoria