Decyzja nr 2/2020/2021

Publikacja:
Roma Bulanda-Frączkiewicz

Decyzja Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. K. K. Baczyńskiego w Kozach dotycząca dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2020/2021.

Autor

Kategoria