RADA RODZICÓW

Anna Szopaprzewodniczący
Aleksander Pawlikzastępca
Barbara Kóskaskarbnik

Wpłaty na Radę Rodziców można dokonać na konto:

Rada Rodziców przy LO w Kozach

Nr konta:51 8111 0009 2006 1500 8167 0001

Beskidzki Bank Spółdzielczy
ul. Komorowicka 272
43-346 Bielsko-Biała

SPOTKANIA Z RODZICAMI

Zebrania plenarne - wtorki godz. 17.00

13.09.2022 r. 
10.01.2023 r. 
28.03.2023 r.

Konsultacje godz. 17.00 – 18.00

04.10.2022 r.
22.11.2022r.
23.05.2023 r.

Posiedzenia Rady Rodziców po zebraniach.