Zarządzenie w sprawach organizacyjnych wynikających z zachowania dodatkowych zasad bezpieczeństwa w szkole, w tym sanitarno-epidemiologicznych