"Młodzież w czasach covidu - czyli jak zdrowo przetrwać pandemię?"

"Młodzież w czasach covidu - czyli jak zdrowo przetrwać pandemię?"

Publikacja:
Roma Bulanda-Frączkiewicz

Zarząd Powiatu w Bielsku-Białej zaprasza uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu powiatu bielskiego do udziału w I Powiatowym konkursie „Młodzież w czasach covidu – czyli jak zdrowo przetrwać pandemię?”. Termin składania prac konkursowych upływa dnia 20.05. 2022r. o godz. 14.00 (liczy się data wpływu do tut. Starostwa)

Zapraszamy do udziału w konkursie

Autor

Załączniki pdf