Kalendarz roku szkolnego

Publikacja:
Roma Bulanda-Frączkiewicz
2

KALENDARZ

roku szkolnego 2021/22 Liceum Ogólnokształcącego
im. K.K.Baczyńskiego w Kozach

 

 1. Organizacja roku szkolnego
  •     rozpoczęcie roku szkolnego    01.09.2021r. g. 1000 Dom Kultury
  •     zimowa przerwa świąteczna    23 – 31 grudnia 2021 r.
  •     ferie zimowe    14 -27 luty 2022 r.
  •     wiosenna przerwa świąteczna    14 – 19 kwietnia 2022 r.
  •     zakończenie zajęć dydaktycznych klas III    29 kwietnia 2022 r.
  •     egzamin maturalny w sesji wiosennej    od 4 – 20 maja część pisemna
  •     zakończenie zajęć dydakt.-wychow.    25 czerwca 2022 r.
 2. Posiedzenia Rady Pedagogicznej – wtorki
  • plenarne:    31.08., 7.09., 05.10.,  23.11.2021 r. 11.01.,29.03., 17.05., 23.06.2022 r.
  • klasyfikacyjne:    22.12.2021 r. 26.04, 21.06.2022 r.
 3. Spotkania z rodzicami
  • zebrania plenarne- wtorek godz. 1700    07.09.2021 r. 11.01., 29.03.2022 r.
  • konsultacje godz. 1700 – 1800    05.10., 23.11.2021 r. 17.05. 2022 r.
  • posiedzenia Rady Rodziców    po zebraniach.
 4. Uroczystości szkolny    wg harmonogramu

 

Dni wolne od zajęć dydaktycznych

 • 2 listopada (wtorek) 2021 r.
 • 12 listopada (piątek) 2021 r.
 • 7 stycznia (piątek) 2022 r.
 • 2 maja (poniedziałek) 2022 r.
 • 4 maja (środa) 2022 r.
 • 5 maja (czwartek) 2022 r.
 • 6 maja (piątek) 2022 r.
 • 9 maja (poniedziałek) 2022 r.
 • 17 czerwca (piątek) 2022 r.
 • 23 czerwca (czwartek) 2022 r.