Sprawozdanie

Publikacja:
Roma Bulanda-Frączkiewicz

Sprawozdanie z pracy Samorządu Uczniowskiego 

w II semestrze roku szkolnego 2020/2021

 1. Współpraca z dyrektorem szkoły, Radą Pedagogiczną.

 2. Organizacja spotkań SU-zdalnie.

 3. Opracowanie planu pracy na II semestr.

 4. Przygotowanie nominacji do wyróżnienia "Semper Melior".

 5. Opiniowanie monitoringu w szkole.

 6. Współorganizacja dnia otwartego.

 7. Udział przewodniczącej SU w konsultacjach Stypendium Prezesa Rady Ministrów.

 8. Przygotowanie wniosku o przyznanie Stypendium Prezesa Rady Ministrów za rok szkolny 2020/21.

 9. Poczet sztandarowy.

 10. Przygotowanie i wydanie 2.numeru gazetki szkolnej „Rogacze Baczyna”.

 11. Pomoc w przygotowaniu i przeprowadzeniu uroczystości zakończenia roku szkolnego.

Autor

Kategoria