Wymiana 2020

Publikacja:
Roma Bulanda-Frączkiewicz

We wrześniu 2020 roku mieliśmy wylądować na lotnisku w Kolonii i udać się do Bergheim, gdzie ma swoją siedzibę ERFTGYMNASIUM, szkoła, z którą od 2002 roku prowadzimy  szkolną wymianę uczniowską.

Pandemia COVID-19  pokrzyżowała nam te plany. Realizacja projektu wymiany to przedsięwzięcie wymagające wielu przygotowań , min. złożenia z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem wniosku do organizacji PNWM ( Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży), która wspiera naszą działalność merytorycznie i finansowo.

I w tym roku nasz wyjazd ze względu na ciągle trwającą pandemię zapewne się nie odbędzie, bowiem  zazwyczaj już w marcu otrzymywaliśmy pozytywnie rozpatrzoną prośbę o dofinansowanie naszej wymiany , a  zakupione bilety lotnicze czekały w szkolnym sejfie!

Mamy jednakże zapewnienie strony niemieckiej o kontynuacji naszej współpracy, jeśli tylko sytuacja epidemiologiczna w obydwu krajach pozwoli na bezpieczną realizację naszego wspólnego projektu!

Mamy nadzieję, że tak się wkrótce stanie!

Tymczasem powspominajmy!

 

Autor

Kategoria