Przejdź do treści

Klub filmowo – teatralny powstał z myślą o tych uczniach naszej szkoły, którzy pasjonują się sztuką filmową i teatralną, pragną poszerzać swoje wiadomości i zainteresowania z zakresu tych dziedzin, ale także zamierzają brać aktywny udział w spotkaniach ze sztuką i swoją pasją zarażać innych młodych ludzi. Działalność klubu obejmuje przede wszystkich wyjścia do kina i wizyty w teatrze, które odbywają się zawsze w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych – w godzinach popołudniowych lub wieczornych. Decydujący wpływ na dobór repertuaru mają uczniowie, ale jest on także uzależniony od aktualnej ofert kinowej i teatralnej – premier, ważnych wydarzeń kulturalnych ( np. Bielskie Teatralia ); oferty Kina Konesera. Klub filmowo – teatralny powstał z myślą o tych uczniach naszej szkoły, którzy pasjonują się sztuką filmową i teatralną, pragną poszerzać swoje wiadomości i zainteresowania z zakresu tych dziedzin, ale także zamierzają brać aktywny udział w spotkaniach ze sztuką i swoją pasją zarażać innych młodych ludzi. Działalność klubu obejmuje przede wszystkich wyjścia do kina i wizyty w teatrze, które odbywają się zawsze w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych – w godzinach popołudniowych lub wieczornych. Decydujący wpływ na dobór repertuaru mają uczniowie, ale jest on także uzależniony od aktualnej ofert kinowej i teatralnej – premier, ważnych wydarzeń kulturalnych ( np. Bielskie Teatralia ); oferty Kina Konesera.

CELE KLUBU:

  1. Rozwijanie zainteresowań uczniów filmem i teatrem oraz poszerzanie ich wiedzy.
  2. Kształtowanie umiejętności odczytywania języka filmu i teatru.
  3. Pogłębianie umiejętności analizy dzieła filmowego i teatralnego.
  4. Rozwijanie wrażliwości uczniów.
  5. Kształtowanie umiejętności obcowania ze sztuką filmową i teatrem.
  6. Wyrabianie właściwych kryteriów oceny dzieła filmowego i sztuki teatralnej.
  7. Kształcenie postawy kulturalnego odbiorcy sztuki.

Opiekun Klubu: Kamila Komędera - Pagieła