Przejdź do treści

Wzory druków


W przypadku utraty oryginału świadectwa rodzice ucznia lub pełnoletni absolwent może wystąpić do dyrektora szkoły z  pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu świadectwa 

Załącznik Rozmiar
duplikat_swiadectwa.pdf 287.96 KB

Duplikat wydaje się wtedy, gdy oryginał ulegnie zagubieniu, zniszczeniu lub kradzieży. W przypadku utraty oryginału legitymacji szkolnej rodzice ucznia mogą wystąpić do dyrektora szkoły z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej z podaniem przyczyny ubiegania się o duplikat.

Załącznik Rozmiar
duplikat_legitymacji.pdf 110.15 KB

Zgoda na udział w zawodach sportowych

Załącznik Rozmiar
zgoda na zawody.pdf 106.71 KB

Załącznik Rozmiar
zwolnienie w WF.pdf 45.93 KB