Przejdź do treści

Uczeń nie jest tu anonimowy; znając „historię” ucznia, dbamy o to, by każdy osiągał sukces na swoją miarę- nawet ten z trudnościami na starcie.

Gwarantujemy skuteczne przygotowanie do matury, co potwierdza corocznie wysoka zdawalność (optymalna liczba uczniów w klasie, podział na małe grupy, nauczyciele czynnymi egzaminatorami, udział w wewnętrznych i zewnętrznych projektach testowania zadań maturalnych, dodatkowe zajęcia pozalekcyjne).

Nauka języka angielskiego i niemieckiego nie tylko w klasie (udział w wymianie młodzieży polsko-niemieckiej, pozyskiwanie wiarygodnych kontaktów z instytucjami zagranicznymi bądź osobami dzięki naszym absolwentom, warsztaty prowadzone przez obcokrajowców, udział w konferencjach naukowych w języku angielskim, wykorzystanie e-platformy).

Absolwent pozyskuje certyfikaty i referencje z opisem dodatkowych umiejętności do przedstawienia pracodawcom (kurs maltański pierwszej pomocy, kurs opiekunów kolonii i wycieczek, profesjonalny wolontariat, praca w szkolnym miniprzedsiębiorstwie, tworzenie programów komputerowych i stron internetowych, kierowanie zespołem w całorocznym projekcie, kompetencje obywatelskie, kompetencje językowe, np. pisanie projektów, udział w debatach, autoprezentacja, kompetencje organizacyjne, np. przygotowywanie przyjęć, imprez okolicznościowych).

Mamy duże doświadczenie w pracy z uczniem z dysfunkcjami (niesłyszący, niedowidzący) bądź chorobami przewlekłymi (pomagamy w kontaktach ze specjalistami).

Pokazujemy, jak wypracować dobry warsztat pracy ucznia (zajęcia z metod uczenia się, motywowania, itp.).

Wiele uwagi poświęcamy na preorientację zawodową (warsztaty dla uczniów w ramach zajęć pozalekcyjnych, Ogólnopolski Dzień Przedsiębiorczości, indywidualne porady specjalistów, standaryzowane testy).

Dbamy o wysoki poziom kultury na co dzień (lekcje dobrych obyczajów, promowanie kultury języka, pielęgnowanie tradycji).

Nagradzamy i promujemy sukcesy uczniów (Stypendium Prezesa Rady Ministrów, Nagroda Wójta Gminy, finansowe Nagrody Rady Rodziców, rekomendowanie osób instytucjom, organizowanie wystaw, pozyskiwanie sponsorów na indywidualne projekty).

Dbamy o dobre relacje z Rodzicami uczniów (dostępność informacji, indywidualizacja, pomoc w rozwiązywaniu problemów, warsztaty ze specjalistami).

Uczymy bezpiecznych zachowań i odpowiedzialności za siebie i innych (warsztaty ze specjalistami, budowanie relacji między uczniami, zdrowa rywalizacja, promowanie zdrowego stylu życia, promowanie zachowań ekologicznych).

Kształtujemy nawyki uczestnictwa w kulturze (comiesięczne wieczorne wyjścia do teatru lub kina cieszą się dużą frekwencją) oraz rozwijamy pasje turystyczne i podróżowania (prężnie działa SKKT PTTK „Trzycatek”, koło PTT, organizujemy wycieczki specjalistyczne).

LICEUM W KOZACH DROGĄ DO SUKCESU ZAWODOWEGO

Od lat w naszym Liceum pracujemy z uczniami dwutorowo: przygotowujemy do matury (prawie 100% zdawalności) i tym samym do studiowania oraz dajemy możliwość rozwijania tych umiejętności, które są potrzebne na rynku pracy. Kto odnosi sukces na rynku pracy w dzisiejszym świecie? (Pamiętajmy, że to nie tylko rynek polski, europejski, ale wręcz światowy.) Ten, kto umie reagować na zmieniającą się rzeczywistość, to znaczy dostosowywać swoje kwalifikacje do oczekiwań gospodarki (dziś mówi się o wykonywaniu kilku zawodów w ciągu życia), wciąż powstają nowe zawody, a kwalifikacje zdobywa się na kursach i szkoleniach. Sukces osiąga ten, kto umie się uczyć, jest mobilny, poszukuje różnych form pomnażania doświadczeń. Oczywiście to także ktoś, kto komunikuje się sprawnie w ojczystym języku i językach obcych (w naszej „przestrzeni” to nadal języki niemiecki i angielski), spotyka się z młodzieżą europejską czy studentami z różnych kontynentów. To także człowiek, który ma „ogładę”(a Liceum ją daje dzięki dyscyplinie nauki i pracy), który zrozumie, że w dobrej firmie stosuje się standardy jakościowe, a od pracowników wymaga się wysokiej kultury osobistej…

Alina Nowak

PO SKOŃCZENIU NASZEGO LICEUM

możesz już bardzo dużo, bo masz wykształcenie średnie, maturę, znasz języki obce, masz otwartą drogę do uzupełnienia kwalifikacji (studia, szkoły policealne, kursy), rozpoznałeś, co chcesz i umiesz robić; jesteś dobrze poinformowany, co się dzieje w świecie, zyskałeś doświadczenie w pracy zespołowej i indywidualnej, masz obycie.

Bo u nas:

  • wysoki poziom zdawalności matury
  • wysoki poziom doradztwa
  • wysoki poziom dostępu do informacji
  • wysoki poziom pozytywnej energii i motywacji do działania
  • wysoki poziom uczestnictwa w kulturze…

WIĘCEJ O NAS …

BAZA

Jak szkoła wygląda – najlepiej przyjdź i zobacz sam, albo obejrzyj galerię zdjęć na naszej stronie internetowej.

LOKALIZACJA

Gmina Kozy jest położona na dobrym szlaku komunikacyjnym. Uczniowie (z 30 miejscowości!) nie mają problemu z dotarciem do naszego Liceum. Rozkład jazdy autobusów, busów i pociągu znajdziesz na stronie internetowej. Samochody trzecioklasistów czy skutery wypatrzysz na parkingu przed szkołą. W sezonie wiosenno-letnim rower możesz zostawić u przyjaznych sąsiadów.

ATMOSFERA

Wybierając szkołę, tak naprawdę wybierasz, w jaki sposób i z kim będziesz się kontaktował przez najbliższe trzy lata (koledzy, nauczyciele, wychowawca, pedagog szkolny, sekretariat, dyrekcja). Porozumieniu służy atmosfera życzliwości, jasne zasady, możliwość wyrażenia własnego zdania. Tak jest w naszej szkole. W tej „wymianie” biorą udział, pamiętaj, dwie strony. Twoja „inność” zostanie zaakceptowana, jeśli Ty zaakceptujesz obowiązujące wszystkich reguły. Poznaj te reguły: pytaj, zaglądaj na stronę internetową, a najlepiej odwiedź szkołę. Zapraszamy!

BEZPIECZEŃSTWO

Nie znajdziesz u nas kamer ani ich atrap, ale patrzą na Ciebie życzliwe i czujne oczy ludzi, którym na Tobie zależy. Na naszym poddaszu może ciasno, ale za to nie jesteś anonimowy. Choć szkoła jest na ogół otwarta, zawsze możesz być poproszony o pokazanie legitymacji szkolnej. Jeśli masz problem, możesz śmiało porozmawiać z wychowawcą, paniami pedagog, higienistką, sekretarką czy w bibliotece, nauczycielem przedmiotu, księdzem katechetą, a i dyrektor nie wzywa tylko „na dywanik”. Szkoła to tylko czasem zabawa, więc jeśli dorosły się Ciebie „czepia”, już wyraźnie widać, że łamiesz zasady. Wagary w naszej szkole nie są opłacalne – i tak wyjdą na jaw. Lepiej rozmawiać, skorzystać z pomocy niż uciekać. Alkohol, papierosy i narkotyki nie były i nie są u nas w modzie. „Trendy” nasi uczniowie są, gdy prowadzą szkolną firmę, radiowęzeł; popisują się grą na instrumentach czy śpiewem; robią dobre strony internetowe i piszą programy; pomagają potrzebującym; uprawiają sport; chodzą po górach; dyskutują o filmach; uczestniczą w warsztatach z różnych przedmiotów; znają zasady pierwszej pomocy…Oczywiście te wszystkie rozrywki to świetna okazja do uczenia się, wzajemnego poznania, zawiązania przyjaźni. Bo także o to w szkole chodzi!