Marzec 2023

Dzień Wiosny w Baczyńskim

Tradycji stało się zadość! Od 2004 roku witamy całą społecznością szkolną tę piękną porę roku projektem, w którym klasy rywalizują ze sobą uczestnicząc w różnych konkursach. Nie inaczej było i tym razem.

Rozpoczęliśmy to wydarzenie śpiewem w koziańskim parku pod platanem, a po przejściu do Domu Kultury kontynuowaliśmy realizacją konkursów aż w 5–ciu kategoriach: „Poznajcie moją klasę” – prezentacje klas, wiosenny taniec, konkurs wiedzowy „Ludzie, Statut, przestrzeń Baczyńskiego”, plastyczny „Pani Wiosna” i wreszcie konkurs dress code „ Jak cię widzą, tak cię piszą”. Nie zabrakło także zabawy z Just Dance i wspólnego karaoke.

Wszystkie klasy prezentowały wysoki poziom w każdym konkursie, a jury miało nie lada problem przy ich ocenianiu. W ostatecznej punktacji zwyciężyła klasa 4B.

Gratulujemy!

Wycieczka dydaktyczna do Warszawy

15 marca 2023 roku grupa uczniów z naszego Liceum wzięła udział w ciekawym projekcie zrealizowanym we współpracy z p. Jackiem Kalińskim- wójtem Gminy Kozy i posłem na Sejm RP p. Przemysławem Drabkiem. Projekt był kierowany do uczniów aktywnie działających w Samorządzie Uczniowskim, biorących udział w debatach szkolnych oraz konkursach. Efektem projektu był wyjazd 29 uczniów wszystkich klas do Warszawy. Dwa najważniejsze punkty programu to wizyta w Parlamencie (oprócz przewodnika towarzyszył nam p. Przemysław Drabek, który opowiedział nam o zadaniach i formach pracy posłów, zachęcił do rozmów i wymiany poglądów na temat ważnych spraw indywidualnych i zbiorowości) oraz na Powązkach Wojskowych- cmentarzu, na którym spoczywa  Patron naszego Liceum- Krzysztof Kamil Baczyński. 

NOC PIKu  w Baczyńskim!

Nazwaliśmy ją „Nocą talentów” i już wiemy, że nasi uczniowie mają ich wiele!!!  Aktorski i reżyserski,  literacki, taneczny(w tym balet), akrobatyczny, kulinarny, wokalny, orientacji w zupełnej ciemności i przede wszystkim talent do improwizowania. Ten  Baczyńskiego „kawałek podłogi” jest dobrą przestrzenią do  prezentowania i rozwijania takich  talentów!

Dziękujemy za  noc pełną kreatywności, świetnej zabawy i dobrych relacji.

Grupa PIK