Światowy Dzień Fair Play

Dziś, 7 września obchodzimy Światowy Dzień Fair Play ustanowiony przez Międzynarodowy Komitet Fair Play. To inicjatywa mająca na celu promocję zasad fair play i wartości etycznych w sporcie i w życiu codziennym. Do akcji przyłączyli się uczniowie "Baczyńskiego", którzy podczas lekcji wychowania fizycznego biegali na terenie  stadionu i koziańskiego parku. Wydarzeniu towarzyszyły pogadanki na temat postawy fair play, uczciwej rywalizacji i szacunku do przeciwnika. Uczniowie wykonali również plakaty tematyczne. 

Gratulacje i podziękowania dla wszystkich, którzy wzięli aktywny udział w tej akcji

Koduj z Gigantami

Ruszyły zapisy na bezpłatne warsztaty z programowania dla dzieci i młodzieży "Koduj z Gigantami"

Zajęcia są bezpłatne i mają na celu propagowanie nauki programowania wśród dzieci i młodzieży oraz promowanie nowych rozwiązań technologicznych.

Zebrania z rodzicami

Dnia 13.09 (wtorek) odbędą się  zebrania z rodzicami uczniów w następującym porządku:

16:15 zebranie z rodzicami uczniów klas IA i IB (sala 4); 

od 17:00 zebrania z rodzicami uczniów pozostałych klas;

o 17:45 w sali 10 zebranie Rady Rodziców;

o 18:00 zebranie rodziców uczniów biorących udział w wymianie polsko-niemieckiej.

Dni wolne od zajęć dydaktycznych

Decyzja nr  1/2022/2023

Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego

im. K. K. Baczyńskiego w Kozach

z dnia 6.09.2022 r.

dot.: dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2022/2023

Rozpoczęcie roku szkolnego

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego w Liceum Ogólnokształcącym im. K. K. Baczyńskiego w Kozach odbędzie się 1 września 2022r. o godz. 1000 w Domu Kultury w Kozach. około godziny 1100 przejście do budynku szkolnego przy ul. Szkolnej 20 Msza Św. w intencji społeczności licealnej będzie o godz. 900 w Kościele Parafialnym w Kozach.

KWESTA NA RZECZ STACJONARNEGO HOSPICJUM IM. ŚW. JANA PAWŁA II W BIELSKU – BIAŁEJ

W dniu 12 czerwca 2022 roku po niedzielnych mszach świętych licealiści (Julia Michalak, Daria Zieleźnik, Klaudia Hałat, Klaudia Zalewska, Oliwia Kajor, Martyna Kolanko, Natalia Nycz, Wiktoria Janczukowska, Katarzyna Sadlik, Zuzanna Kućka) ze „Szkolnego Wolontariatu” kwestowali na rzecz Stacjonarnego Hospicjum im. św. Jana Pawła II w Bielsku - Białej, przy kościele parafialnym w Kozach.

Autor

Zielona Pracownia 2022

W pięknej scenerii Ogrodzieńca ogłoszono listę laureatów konkursu „Zielona Pracownia  2022”. Nasze Liceum jest jedną z 70 szkół wyróżnionych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Dzięki pozyskanym finansom zakupione zostaną między innymi stanowiska mikroskopowe, ławki i krzesła. Uczniowie będą mogli teraz także korzystać z nowoczesnych pomocy dydaktycznych, co pozwoli na innowacyjne nauczanie przedmiotów przyrodniczych, biologii i chemii .

Autor

Koloseum, Watykan, Galerię Spada......i nie tylko

W dniach 27-30 maja sześcioro uczniów naszej szkoły (Maja, Sylwia, Zuzanna, Witek, Emanuel, Mietek) poleciało z panią dyrektor Aliną Nowak i panem Mariuszem Krawcem do Rzymu. W czasie wyjazdu zobaczyliśmy takie miejsca, jak Koloseum, Watykan, Galerię Spada i wiele innych. Uczestników nie opuszczał uśmiech i dobra atmosfera. Wyjazd połączył przyjemność z nauką i zapisał się na kartach historii tej szkoły. (Witek)