43-340 Kozy, ul.Szkolna 20 33 8174382 liceum@lo.kozy.pl

Dla rodziców

Rada Rodziców

Rada rodziców 2017/2018

Aneta Handzlik przewodniczący
Marceli Szłapa zastępca
Aleksandra Zielasko sekretarz

Komisja Rewizyjna:

 Małysiak Magdalena przewodnicząca
Małgorzata Prochot  
Aneta Zdrowak  

Wpłaty na Radę Rodziców można dokonać na konto:

Rada Rodziców przy LO w Kozach
 
Nr konta:
51 8111 0009 2006 1500 8167 0001
Beskidzki Bank Spółdzielczy
ul. Komorowicka 272
43-346 Bielsko-Biała

Artykuły

Gdzie możesz szukać pomocy? Punkty konsultacyjne

Niebezpieczne sytuacje – numer 112 (czynny całodobowo) Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka – 80012 12 12 (czynny od poniedziałku do piątku 815 – 2000) Telefon Zaufania dla Dzieci i...

Zaburzenia odżywiania

Ogólnopolskie Centrum Zaburzeń Odżywiania uruchomiło 3 rodzaje wsparcia dla osób cierpiących na zaburzenia odżywiania: pomoc za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefon zaufania oraz grupy wsparcia z elementami psychoedukacji. Szczegóły na   http://www.centrumzaburzenodzywiania.pl/artykul/masz-do-dyspozycji-3-formy-wsparcia#.UXUGMSLD3KR

Spotkanie Prezydium Rady Rodziców

Zapraszamy członków Prezydium Rady Rodziców (skład z roku 2013/14 oraz 2014/15) na spotkanie zdawczo-odbiorcze w dn. 22.10.2014 (środa) o godz.16.30 w sali 41. Tematyka spotkania: przyjęcie sprawozdania z roku szkolnego...

Spotkanie Komitetu Organizacyjnego Studniówki

Komitet Organizacji Studniówki zaprasza wszystkich zainteresowanych rodziców kl.3 (w tym Trójki Klasowe) na spotkanie organizacyjne dn. 4 listopada 2014 o godz. 18.00 w sali nr 41. DO DYSKUSJI: propozycja menu,...

Informacja dla Rodziców

Zapraszamy Państwa na spotkanie informacyjno-szkoleniowe dotyczące problematyki uzależnień – „Narkotykowe dylematy”, które odbędzie się 18 listopada 2014r. o godz.1700 – 1745 w Liceum (sala 48). Prowadzący: pan Ireneusz Brachaczek (były policjant;...

ARS, czyli jak dbać o miłość? – sprawozdanie

Sprawozdanie z realizacji działań szkolnych w ramach programu edukacyjnego pt.” ARS, czyli jak dbać o miłość?” - I semestr roku szkolnego 2014/2015 Program edukacyjny „ARS, czyli jak dbać o miłość?”...

Regulamin Rady Rodziców

Rozdział 1 CELE, ZADANIA I KOMPETENCJE RADY RODZICÓW 1 Rada Rodziców jest samorządną reprezentacją wszystkich rodziców (opiekunów prawnych) uczniów Szkoły współdziałającą z Dyrektorem Szkoły, Radą Pedagogiczną, Samorządem Uczniowskim, organami nadzorującymi...

Regulamin nagrody Rady Rodziców za najlepsze osiągnięcia w nauce, aktywność i promowanie szkoły

Na podstawie § 3 Regulaminu Rady Rodziców przy liceum Ogólnokształcącym im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Kozach wprowadza się regulamin przyznawania nagród.  1 Rada Rodziców wydziela z funduszu Rady środki finansowe...

www.reformaedukacji

Poniżej zamieszczamy link, odsyłający do zakładki na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej, dedykowanej reformie oświaty: www.reformaedukacji.men.gov.pl  Zarówno rodzice jak i nauczyciele znajdą na niej odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania o reformę.