43-340 Kozy, ul.Szkolna 20 33 8174382 liceum@lo.kozy.pl

Godziny pracy sekretariatu

Sekretariat w okresie wakacyjnym czynny jest: od poniedziałku do piątku od 8:00 do 15:00.

Do 10 lipca przyjmowane są podania i świadectwa ukończenia klasy VIII.