43-340 Kozy, ul.Szkolna 20 33 8174382 liceum@lo.kozy.pl

Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej

2 maja przypada Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, święto zostało ustanowione przez Sejm w 2004 roku. Ma wyrażać szacunek do flagi i propagować wiedzę o polskiej tożsamości oraz symbolach narodowych. Zachęcamy Was do świętowania tego dnia poprzez wywieszenie barw narodowych 🙂

Flaga narodowa dla wielu jest symbolem wielkiej dumy. Jednak, nie zawsze tak było. Dawniej flagi były wykorzystywane wyłącznie, by oddziały zbrojne mogły odróżnić się na polu bitwy. W tamtych czasach do wyglądu flagi nie przywiązywano większej uwagi. Ważne było to, aby poszczególne flagi różniły się od siebie. Pierwsze flagi pojawiły się w czasach starożytnych. Posiadali je Rzymianie.

Polską flagą narodową jest prostokątny płat tkaniny o barwach biało-czerwonych i proporcji 5:8. 

Pierwotnie polską barwą narodową był karmazyn. Stanowił symbol dostojeństwa i bogactwa. Z uwagi na cenę barwnika, mało kto mógł sobie pozwolić na taki kolor. Był on wykorzystywany więc jedynie przez najbogatszą szlachtę. Na pierwszych flagach Królestwa Polskiego widniał również biały orzeł w koronie na czerwonym tle. Barwami królewskimi Rzeczypospolitej Obojga Narodów był sztandar złożony z trzech pasów: dwóch czerwonych umieszczonych w dole i na górze oraz oddzielającym go pasie białym. W okresie przedrozbiorowym za polskie barwy narodowe uznawano biel, karmazyn i granat. Karmazyn i granat wywodzi się od kolorów strojów kawalerii  W roku 1775 powstała Kawaleria Narodowa, której mundury określono na granatowo-karmazynowo-białe. Po upadku państwa tradycja kolorystyczna nie zanikła.

Biało-czerwone barwy zostały uznane za narodowe dopiero 3 maja 1792 roku. Odbyło się to podczas pierwszej rocznicy uchwalenia Ustawy Rządowej. Damy pojawiły się wówczas w białych sukniach przepasanych czerwoną wstęga. Natomiast panowie założyli biało-czerwone szarfy.

Po raz pierwszy polskie barwy zostały uregulowane w uchwale Sejmu Królestwa Polskiego z 7 lutego 1831 na wniosek posła Walentego Zwierkowskiego, jako propozycja kompromisowa pomiędzy barwą białą – nadaną przez Augusta II Mocnego i proponowaną przez konserwatystów i trójbarwną – biało-czerwono-szafirową.

Po odzyskaniu niepodległości, barwy i kształt flagi uchwalił Sejm Ustawodawczy. Od 1927 roku zamiast koloru karmazynowego, wykorzystywany jest w polskiej fladze cynober. Ponowna drobne zmiany związane z odcieniami kolorów flagi nastąpiła w 1980 roku. Jednak były to jedynie kosmetyczne zmiany, które nie zmieniały zbytnio samego wyglądu flagi narodowej.

(Informacje ze strony  http://symbolenarodowe.pl/flaga-polski-barwy-narodowe-historia-flagi/)