43-340 Kozy, ul.Szkolna 20 33 8174382 lokozy@o2.pl

Kurs dla wychowawców wypoczynku

W niedzielę 24 marca zakończyła się kolejna edycja kursu dla wychowawców wypoczynku. Podczas zajęć teoretycznych uczestnicy poznali przepisy prawa oraz szczegółowe wymagania stawiane opiekunom dzieci i młodzież. W części praktycznej, na sali gimnastycznej, zostali zapoznani z zasadami bezpiecznego prowadzenia gier i zabaw rekreacyjnych oraz sportowych. Całość dopełnił wyjazd szkoleniowy do Węgierskiej Górki, podczas którego zdobywali w praktyce umiejętności właściwej organizacji wycieczki w zależności od grupy wiekowej. Zajęcia ukończyło 16 uczniów, którzy po zakończeniu szkoły nabędą prawo do opieki nad dziećmi i młodzieżą szkolną podczas wypoczynku na obozach i koloniach. Powodzenia 

            

Fotorelacja na: https://www.facebook.com/LOwKozach/photos/pcb.1570397646425684/1570396209759161/?type=3&theater